Záznam změn: Google aktualizuje jeho Příručky pro hodnotitele kvality vyhledávání

Categories Nezařazené0 Comments

Google aktualizoval jeho Příručky pro hodnotitele kvality Vyhledávání pátého září, aktualizace nejprve upoutala pozornost SEO komunity skrze tweet od SEM konzultantky Marie Haynes. Nejnovější verze klade daleko větší důraz na vetování nových zdrojů, stejně tak jako na YMYL obsah a jeho tvůrce a rozšiřuje základy, pro které může hodnotitel aplikovat nejnižší hodnocení obsahu, který může potencionálně šířit nenávist a agresi. Předchozí aktualizace se udála šestnáctého května.
 
Níže je analýza všech změn. Verze Příručky z šestnáctého května se objevuje na levé straně snímků obrazovky, kdežto korespondující sekce nejnovější verze se objevuje na straně pravé.