Skript, se kterým můžete vytvořit Google Ads Experiments řídící panel

Categories Nezařazené0 Comments

Napříč neustálému přidávání nových automatizací pro GOogle Ads, stále je tu spousta práce, kterou musíme vykonat my, lidé. Například to musíme být my, kdo rozhoduje, jaká nejlepší kombinace nastavení a automatizací bude pravděpodobně přinášet co možná nejlepší výsledky pro určitou kampaň. Jaké možnosti vlastně fungují nejlépe? To se může lišit od vertikálu k vertikálu, a dokonce i účet od účtu. A tohle je přesně důvod, proč experimentace a nastavování je tak nezbytná a kritická součást každého repertoáru PPC rokové hvězdy: od testování rozdílných strategií přihazování, k testování nových formátů reklam jako RSAs, až po testování nových způsobů, jak strukturovat účet.
 
Naneštěstí, testování ve větším měřítku může být tak trochu pořádná otrava kvůli nedostatku řádného řídícího panelu pro experimentování v Google Ads. A tohle je přesně ten důvod proč s vámi tady budu sdílet zdarma Google Ads skript, který generuje právě ten potřebný experimentální řídící panel a činí tak daleko jednodušší pro inzerenty zůstat v popředí všech experimentů, které vykonávají.
 

PPC rokové hvězdy jsou skvělé v testování

 
Pointu jsem udělal v mé knize, tedy že testování je klíčovou dovedností, která odlišuje skvělého PPC experta od toho průměrného. Je tu hned několik elementů titulu testovacího experta a PPC rokové hvězdy:
 

  1. Buďte chytří a zamýšlejte se nad tím, co testujete. Vím ze své vlastní zkušenosti to, jaké testy a experimenty pravděpodobně přinesou jaké výsledky. Neplýtvejte peníze na nesmyslné testy, které pravděpodobně nebudou mít žádné podstatné pozitivní výsledky.
  2. Musíte vědět, jak testovat rychle. Když experimenty trvají dlouho, než dojdou k nějakému kloudnému závěru, zabraňují účtu, aby se neustále zlepšoval. Dva nejčastější scénáře, které byste měli mít na mysli, když test trvá příliš dlouho: a) když základní kampaň nemá dostatečnou četnost a rozdělením provozu vznikne v příliš málo dat během doby, která je úměrná danému testu, zapříčiní to, že bude trvat příliš dlouho, než identifikujete jasného vítěze, nebo b) je tu spoust dat, ovšem kontrola a experiment zůstávají statisticky spojeny a experimentu je povoleno pokračovat přes časový limit, když by vítěz mohl být identifikován, pokud by tu nějaký byl.

 

Pomalé testování aplikované ke skóre kvality

 
Když jsem pracoval ve společnosti Google, jednou z nejhorších aktualizací relevance systému, na kterou si nyní dokáži vzpomenout, byla ta, když jsem rozhodl dát inzerentům schopnost prokázat Google, že zpracování jejich kvality klíčových slov bylo špatné. Byl jsem během té doby v týmu, takže jsem měl svůj vlastní podíl viny.
 
Ještě před změnou to bylo tak, že klíčová slova, která se zdála irelevantní, byla jednoduše vypnuta automaticky a inzerenti neměli žádnou možnost to změnit. Takže abychom obnovili alespoň nějakou část kontroly, bylo rozhodnuto, že každý inzerent by mohl získat malé povolení, aby mohl otestovat nízkou relevanci jeho klíčových slov. Idea byla taková, že spíše než rychlé vypínání klíčových slov, tak bychom raději nechali inzerenty experimentovat s několika klíčovými slovy, které systém kvality neměl moc v lásce, takže by zde byl jasný důkaz, jestli měl pravdu stroj nebo člověk.
 
Problém byl v tom, že systém automaticky vybíral, která klíčová slova by se měla otestovat na každém jednotlivém účtu inzerenta. Spíše než upřednostnění vysoko-četných klíčových slov, které by mohly být rychle otestovány pro nějaký závěr, systém upřednostnil to, čemu věřil, že jsou daleko relevantnější termíny. Avšak tyto měly tendence mít daleko nižší četnost vyhledávání a tedy potřebovaly daleko více času, aby se mohla přesně změřit dostatečná množství dat pro nějaký výsledek. Vysoko četná klíčová slova, která mohla být rychle testována, jednoduše zůstala trčet v řadě za klíčovými slovy, u kterých trvalo celé týdny jejich testování, což učinilo inzerenty nešťastnými.
 
V roce 2005 koncept „ve zkoušce“ klíčových slov byl shozen ze stolu a moderní skóre kvality bylo představeno.
 

Co vlastně dělá skript experimentálního řídícího panelu

 
Takže už víme, že testování je velice důležité a to, že testovat budete dobře, je velice důležité. Avšak pokud musíte mít přehled o všech těch nejrůznějších testech, pravděpodobně napříč různými účty – jako například pokud působíte v nějaké agentuře – může být opravdu velké plýtvání času sledovat všechny jednotlivě, hlavně pokud tu není žádné jedno místo, kde byste mohli jít a vidět všechny výsledky. To je přesně ten důvod, proč jsem tento skript vytvořil.
 
Skript sbírá všechny experimenty napříč My Client Center účty nebo z jednoho účtu (ujistěte se, že si vezmete tu správnou verzi na konci mého příspěvku, záleží na tom, jestli jej budete dávat na celé My Client Center nebo pouze na jednotlivý účet).
 
Skript sbírá data pro všechny experimenty – mějte na paměti, že každý experiment může být spuštěn v odlišném časovém rámci – a získává tak klíčové výpočty jako převody, náklady, apod. Také zpracovává rozdělení provozu mezi kontrolu a experiment, takže může vypočítat rozdíl v odpozorované výkonnosti a jestli byl provoz rovnoměrně rozdělen.
 
A konečně také přidává data do Google Tabulek. Jeden řádek pro experiment, zahrnující také výpočty pro výkonnost. S tímto řídícím panelem na základě tabulek mohou inzerenti monitorovat výkonnost napříč celou řadou experimentů v jednom jediném pohledu.